Wolontariat

5 grudnia, 2015  By ByWygrali 
0


„Wolontariat, ten wspaniały fenomen naszych czasów, powinien być żywy pośród was. (…) Żaden młody człowiek, będący w waszym wieku, jeśli nie poświęci – w takiej czy innej formie – jakiejś cząstki swego czasu na służbę innym, nie może nazywać siebie chrześcijaninem.”
Jan Paweł II

SONY DSC  SONY DSC

Jak to jest robić coś dla innych? Jak to jest czuć się potrzebnym? Co z tego można mieć? Poczucie sensu i spełnienia, uznanie, zadowolenie z samego siebie a może po prostu uśmiech drugiego człowieka? Wolontariat to oddanie innym swojego czasu, wiedzy i umiejętności. Wolontariat to także angażowanie się w sprawy innych, potrzebujących, borykających się z codziennymi problemami. Termin pochodzący od łacińskiego Volontarius czyli dobrowolny, chętny definiuje się jako: „bezpłatne, świadome, dobrowolne działanie na rzecz innych, wykraczające poza więzi rodzinno – koleżeńsko – przyjacielskie. Wolontariuszem może być każdy, w każdej dziedzinie życia społecznego, wszędzie tam, gdzie taka pomoc jest potrzebna”.

Wolontariat wychodzi poza wszechobecny w dzisiejszych czasach pęd za dobrami materialnymi. Dzięki otwartości człowieka na człowieka a w szerszym rozumieniu organizacji na społeczeństwo, wolontariat daje nowe spojrzenie na zjawiska bezrobocia, ubóstwa, starości czy niepełnosprawności a także na kwestie edukacyjne lub wychowawcze. Wszystkie te aspekty życia mogą bowiem stać się problemem dla części społeczeństwa. Pojęciem silnie związanym z wolontariatem jest motywacja, ona bowiem daje odpowiednie rezultaty pracy. Z jednej strony choć pomocy osobom, które potrzebują jej w różnym stopniu i zakresie, z drugiej – brak chęci zarobkowych. Dzięki tej formie aktywności społecznej niektórzy ludzie mają szansę zdobycia doświadczenia zawodowego lub w miły i pożyteczny sposób spędzają swój wolny czasu. To także dobre miejsce do poznania samego siebie, swoich mocnych i słabych stron.

Wolontariuszami są też nasi wychowankowie. Ich dotychczasowe działania, to między innymi:

– przygotowanie i przeprowadzenie programu przeciw przemocy „Ahoj Piraci” dla dzieci w wieku przedszkolnym,
– pomoc w schronisku dla psów,
– wykonanie mebli ogrodowe dla Stowarzyszenia dla niepełnosprawnych „Chata z pomysłami”
– sprzątanie części wojskowej cmentarza na Powązkach,
– pomoc w malowaniu sal szkolnych,
– odnowienie zniszczonej tablicy pamiątkowej Rotmistrza Witolda Pileckiego na Żoliborzu
– przygotowanie i przedstawienie teatrzyku w przedszkolu integracyjnym,
– pomoc w opiece nad dziećmi podczas różnych wyjść, praca w Świetlicy Środowiskowej
– wykonanie pomocy dydaktycznych dla podopiecznych Domu Samopomocy „Na Górce” w Brwinowie,
– pomoc sąsiadom, osobom potrzebującym  w pracach ogrodowych i innych…
– prowadzenie różnych zajęć szkolnych, pomoc w przygotowaniu pikników, uroczystości szkolnych, zajęć integracyjnych dla dzieci itp..
i wiele, wiele innych.

Chłopaki uczestniczą również w różnego rodzaju warsztatach i szkoleniach dla wolontariuszy rozwijając się i pogłębiając swoją wiedzę. Jest to zawsze czas integracji, poznawania nowych ciekawych miejsc, czy nawiązania nowych znajomości.

Previous Article
Nasi przyjaciele...
Next Article
Mieszkania Treningowe

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *


More Story
Nasi przyjaciele... Nie jesteśmy samowystarczalni. I może dzięki Bogu, bo to uczy nas autentycznej pokory i wdzięczności. Istnieje wiele...