Mieszkania Treningowe

8 grudnia, 2015  By ByWygrali 
0


Mieszkania Treningowe o charakterze rotacyjnym – TRAMPOLINA II.  To kawalerki, dla absolwentów MOW przechodzących na kolejny etap usamodzielnienia. Jest to projekt, którego pomysł sięga 2008 roku, a pierwsze próby realizacji i funkcjonowania pierwszego takiego mieszkania w naszym systemie wychowawczym – roku 2011. Doświadczenie pokazuje, że dobrym kierunkiem jest systemowe podejście do wychowanka, zaspakajające jego potrzeby na poziomie materialnym, psychologicznym i duchowym, przy jednoczesnym wydłużeniu czasu (tam gdzie to konieczne), w którym mu towarzyszymy. Celem jest stworzenie projektu, który w dorosłe i samodzielne życie pozwoliłby wejść naszym absolwentom „małymi kroczkami”, jasno określnymi etapami. Do mieszkań treningowych trafiają chłopcy, którzy w Aninie ukończyli szkołę średnią i są teoretycznie przygotowani do tego, aby już pracując i dalej kontynuując naukę, samodzielnie utrzymywać powierzone im mieszkanie rotacyjne (opłacając czynsz i media) i podjąć „trening” radzenia sobie z codziennym życiem. Mieliby jeszcze  możliwość skorzystania ze wsparcia Centrum Edukacyjnego TRAMPOLINA I w Aninie. Pobyt w mieszkaniu treningowym ma ich rozwinąć zawodowo, poszerzyć kwalifikacje, ugruntować na rynku pracy, ogólnie ujmując dobrze przygotować do właściwego funkcjonowania już w swoim kawałku „miejsca na ziemi”. Każdy kandydat do mieszkania rotacyjnego musi spełnić określone warunki, posiadać podstawowe umiejętności społeczne i funkcjonować samodzielnie na rynku pracy. Mieszkania Treningowe funkcjonują pod nadzorem pedagogicznym Filii Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego Księży Orionistów. W tym treningu, adeptom samodzielnego życia towarzyszyłby jeszcze: pracownik socjalny, doradca zawodowy, psycholog i inni specjaliści według potrzeb. Każdy z mieszkańców MT pracowałby według jasno określonego planu „treningowego”, z grupą wsparcia, okresową weryfikacją itd. dążąc do konkretnie wytyczonych celów.

(Więcej w artykule: Mieszkania Treningowe, w zakładce: Aktualnie realizowane działania)


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *


More Story
Centrum Edukacyjne TRAMPOLINA I    Filia Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego – Centrum Edukacyjne TRAMPOLINA I przy ul. Odsieczy Wiednia 13. Tutaj...