Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Księży Orionistów

9 grudnia, 2015  By ByWygrali 
0


  
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Księży Orionistów im. ks. Franciszka Toporskiego w Warszawie, przy ul. Barskiej 4 jest placówką o charakterze resocjalizacyjnym dla dzieci i młodzieży niedostosowanej społecznie.
„Barska” – to pierwsze kroki w spotkaniu młodego człowieka z Młodzieżowym Ośrodkiem Wychowawczym Księży Orionistów, jego specyfiką i tradycjami. To właśnie tutaj nasz NOWY WYCHOWANEK zostaje przyjęty i poznaje klimat naszego domu, to tutaj zostają zdiagnozowane jego braki i zauważone indywidualne potrzeby w następujących obszarach życia:

– Środowisko życia (Sytuacja rodzinna i Edukacja szkolna),
– Sfera emocjonalna,
– Sfera społeczna,
– Sfera intelektualna,
– Sfera ja i wartości,

  • na podstawie diagnozy często po raz pierwszy w życiu zostają określane cele długo- i krótko-terminowe, a także kierunki rozwoju,
  • zostaje stworzony IPET (Indywidualny Plan EDUKACYJNO TERAPEUTYCZNY) zmierzający przede wszystkim do partnerstwa w procesie wychowania i motywacji wychowanka do zmiany postaw i pracy nad sobą.

barska10 barska11 barska20
Przy ul. Barskiej 4 Ośrodek prowadzi Szkołę Podstawową nr 174 oraz Niepubliczne Gimnazjum. Chłopcy podzieleni są na 6 grup wychowawczych. Każdej z nich przewodzi (w nawiązaniu do rodziny) jedna wychowawczyni i jeden wychowawca. Każda z grup to także jedna klasa w szkole. Aby jak najlepiej przygotować naszych wychowanków (wielu z nich po powrocie do domu nie kontynuuje nauki w żadnej szkole) do podjęcia trudów życia, w placówce w klasach II i III Gimnazjum funkcjonuje dwuletni program uzawodowienia.

barska8 barska9 barska7
Zajęcia teoretyczne są prowadzone przez psychologów-terapeutów oraz wykwalifikowanych doradców zawodowych w porozumieniu z pracownikiem socjalnym Ośrodka.

  • Pierwszy etap… rozpoczyna się pod koniec II klasy cyklem wykładów dotyczących zawodów przeszłości oraz zajęciami dotyczącymi odkrywania własnego potencjału zawodowego.
  • Drugi etap… dwuletniego programu uzawodowienia wychowanków rozpoczyna się w klasie III i obejmuje szerokie spektrum działań mających na celu zmotywowanie wychowanka do podjęcia właściwych decyzji związanych z jego przyszłością.

Przygotowanie praktyczne obejmuje wprowadzone w klasach II i III Gimnazjum przyuczenie do zawodu kucharza gastronomii, stolarza. W specjalnie przygotowanych pracowniach chłopcy zdobywają wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie zawodów: stolarz i kucharz gastronomii. Posiadamy bardzo dobrze wyposażoną pracownię do zajęć gastronomicznych, oraz pracownię stolarską. Mieszczą się one wraz z pomieszczeniami internatu i szkołą w gmachu ośrodka na „barskiej”.
W Ośrodku prowadzone są liczne zajęcia internatowe: chłopcy mogą uprawiać sport (działają sekcje: tenisa stołowego, koszykówki, piłki siatkowej, piłki nożnej i siłownia, koło turystyczne, koło teatralne, wolontariat, zespół wokalny, koło modelarskie).

  
W naszym domu działa również teatrzyk „Orion”, chłopcy wystawiają przedstawienia z różnych okazji w naszym domu, ale mają też możliwość zaprezentowania się na zewnątrz. Często gościmy w naszym domu „prawdziwych artystów” którzy w spotkaniu z wychowankami wprowadzają ich w świat kultury i sztuki. Spotkania z kulturą kontynuowane są w ramach: wyjść do kina, teatru, organizowania spotkań z ciekawymi ludźmi, przygotowywane „Wieczornice”, uczestnictwo w uroczystościach o charakterze patriotycznym itp.…
Ważnym punktem codziennego funkcjonowania jest możliwość indywidualnego realizowania i rozwijania swoich pasji i zainteresowań. Dzieje się to poprzez uczestnictwo w warsztatach, naukę gry na instrumentach, naukę języków obcych, zajęcia w pracowni informatycznej, sali multimedialnej, sali ze specjalistycznymi stanowiskami do nauki języka obcego, siłowni oraz sali gimnastycznej. Również ogród, czystość w domu i wokół niego jest wynikiem pracy i zaangażowania chłopców.

barska21   
Działania prorodzinne stanowią bardzo ważny element pedagogiczny w stosowanym przez nas systemie wychowawczym Stąd tradycją Ośrodka stały się spotkania Rodziców, odbywające się kilkakrotnie w ciągu każdego roku w Ośrodku.  Dzień Patrona Ośrodka – św. Antoniego, wiąże się corocznie z organizowanym w naszym domu Mitingiem Lekkoatletycznym. Bierze w nim udział młodzież (ok 120 – 140 osób) z męskich Ośrodków Wychowawczych z terenu Warszawy i okolic. Nasi wychowankowie biorą udział w wielu zawodach i turniejach sportowych, odnosząc liczne zwycięstwa. W Ośrodku istnieje duża grupa chłopców zaangażowana w działania wolontaryjne na rzecz lokalnej społeczności. Oprócz standardowych odziaływań wychowawczych, chłopcy mogą uczestniczyć w hipoterapii i dogoterapii. Są to zajęcia bardzo lubiane przez chłopców i w znaczący sposób wspomagające proces resocjalizacji.

barska17  

W naszym domu staramy się stworzyć atmosferę rodzinną, preferując jako wzór życia i wychowania rodzinę chrześcijańską, która modli się, kocha, wzajemnie akceptuje, troszczy o siebie, wspólnie próbuje rozwiązywać problemy, razem przeżywa radości ale i smutki codziennego życia. Każdej niedzieli wszyscy razem gromadzimy się na wspólnej Eucharystii ucząc się od Chrystusa jak żyć, co w życiu jest dobre, ważne i wartościowe.

Po skończonym Gimnazjum, grupa chłopców, która tego potrzebuje i sama o to prosi, może kontynuować swój rozwój rozpoczynając proces usamodzielnienia w Centrum Edukacyjnym TRAMPOLINA I w Warszawie Aninie

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej Ośrodka: www.barskaorione.pl

 

 

 

 

Previous Article
Mieszkania Treningowe
Next Article
Paweł na szkoleniu FOP

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *


More Story
Mieszkania Treningowe Mieszkania Treningowe o charakterze rotacyjnym – TRAMPOLINA II.  To kawalerki, dla absolwentów MOW przechodzących...