More Story

Prefekt Kongergacji Nauki Wiary Stolicy Apostolskiej w Aninie!

Kardynał Gerhard Ludwig Müller – Prefekt Kongregacji Nauki Wiary Stolicy Apostolskiej, w Aninie! Na początku tygodnia...